سوال بی جواب

دسته بندی :

از مردم دنیا سوال جالبی پرسیده شد و هیچ کس جوابی نداد!

سؤال از این قرار بود:

نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟

و جالب اینکه کسی جوابی نداد . . . ؟

چون در آفریقا کسی نمی دانست "غذا" یعنی چه؟

در آسیا کسی نمی دانست "نظر" یعنی چه؟

در اروپای شرقی کسی نمی دانست "صادقانه" یعنی چه؟

در اروپای غربی کسی نمی دانست "کمبود" یعنی چه؟

و در آمریکا کسی نمی دانست "سایر کشورها" یعنی چه . . . ؟!!!آخرين مطالب

» مقدمه ( ۱٧ اسفند ۱۳٩٤ )
» آموزش کسب درآمد ( ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ )
» کسب درآمد از طریق دریافت بین کوین ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» بیت کوین چیست؟ ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» مدیریت زمان ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» غیرت ایرانی ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» کمالات ( ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ )
» خوشمزگی ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» آبمیوه گیری ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» ارتباطات ایران ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
 
ADS

آمار بازيد

درباره ما