19

دسته بندی :
سیخمائیل کیست ؟

یکی دیگر از فرشتگان عذاب الهی در جهنم می باشد . نامبرده تخصصی 

وافر در لگد زدن به ماتحت مبارک شما دارد برای بیشتر کردن شعله جهنم 

.

   نسخه این جهانی اش بصورت همکار ، همکلاسی و حتی افراد خانواده 

ظاهر میشود و شما را مکررا مجبور به انجام اعمال شاقی مثل:

"پاشو ببین کیه ؟ "

"اون کیه اون کیه اون کیه ؟ "

"بلن شو نون بخر نره خر (ذلیل مرده) و ... "

"برو درستو بخون "

"بیا این شیشه رو تمیز کن"

"چند دفعه گفتم بخاری رو زیاد کنین"

می کند .

شایعترین جمله صادر شده از این فرشته مهربان

" کورشده ، کورنشدی پشت این مانیتور "

می باشد .

«ستاد معرفی جهنم به بهشتیان»آخرين مطالب

» مقدمه ( ۱٧ اسفند ۱۳٩٤ )
» آموزش کسب درآمد ( ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ )
» کسب درآمد از طریق دریافت بین کوین ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» بیت کوین چیست؟ ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» مدیریت زمان ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» غیرت ایرانی ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» کمالات ( ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ )
» خوشمزگی ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» آبمیوه گیری ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» ارتباطات ایران ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
 
ADS

آمار بازيد

درباره ما