5

دسته بندی :

توجه کردین،

همه ایرانیا کلاً فقــط نیگا میکنن...
اعدام باشه نیگا میکنن...
دعوا باشه نیگا میکنن...
تصادف باشه نیگا میکنن...
پیرزن 80 ساله تا دختر 4 ساله باشه نیگا میکنن...
طرف با زنش باشه نیگا میکنن...
ماشین قراضه سوار باشی نیگا میکنن...
ماشین آخرین سیستم سوار باشی نیگا میکنن...
...گرونی میشه نیگا میکنن...
کلن هرچی باشه نیگا میکنن!!!

کلاً نسل نیگا هستیم...آخرين مطالب

» مقدمه ( ۱٧ اسفند ۱۳٩٤ )
» آموزش کسب درآمد ( ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ )
» کسب درآمد از طریق دریافت بین کوین ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» بیت کوین چیست؟ ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» مدیریت زمان ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» غیرت ایرانی ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» کمالات ( ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ )
» خوشمزگی ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» آبمیوه گیری ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» ارتباطات ایران ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
 
ADS

آمار بازيد

درباره ما