خاطرات خنده دار

دسته بندی :

آغــــا ما حوصلــــمون تو خونــــه سر رفتــــه بود ناجــــور :)
پاشــــدم رفتـــم یـــه پاســاز یـــه خورده اونورتـــر ا خونمــــون
دیــــدم نـــه!!! حوصـــله اینــم نـــدارم هــــی غـِــر بخـــورم!!!!
دَم دَر بوتیکــ واستــادم (بوتیک دوستــــم بود)
کنـــار یـــه مانـکـن
نمــــیدونم چـــرا بــاز منو مـَــرض گـــرفت اومـــدم ادای مانکنـــرو در بیـــارم 
بـــدون حـــرکت واستـادم
یهـــو دو تا دختــــر از دور اومــــدن اولـــی اومـــد دس زد بـــه لباس مانکنـــه رو بـــه دوستــش گفــت : واییییییی اِلـــــــی نیگا این چقـــد قشنگـــه بخـــر بـــرا مهــــدی 
»»»»تــــو کل این مدتـــ منـم تــــو ژســت مانکنـــی بودمــ««««
اِلــــــی خدا خیــــر داده هــــم اومــــد سمت مـــن و گفــت : نـــخیـــرم اینکـــی خوشگلتـــره همینکـــه خواست دس بـــزنه بـــه لباس مـــن 
یــــه تکونــــی خوردم گفــتم: رنـگ بنــــدیای دیگشـــم ...(هنـــــو حـــــرفم تموم نشـــــده بود ) کـــــه دوتــای همچـــــی جیغییییییییییییییی کشـــــیدن
کــــه یـــه لحظــــه احساس کــــردم زمین داره میلـــــرزه
مـــارمیگــــی چنـان نعــــره کشــــیدم ا ترس زود پریــــدم تو بوتـــیک
هیچـــی دیگـــه این دوستمون کف مغاز ذوق مــــــــرگ شــــد 
ملتـــم کـــه از خنــــده ریســـــه میــــرفتن نیشخندنیشخندنیشخندآخرين مطالب

» مقدمه ( ۱٧ اسفند ۱۳٩٤ )
» آموزش کسب درآمد ( ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ )
» کسب درآمد از طریق دریافت بین کوین ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» بیت کوین چیست؟ ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» مدیریت زمان ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» غیرت ایرانی ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» کمالات ( ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ )
» خوشمزگی ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» آبمیوه گیری ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» ارتباطات ایران ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
 
ADS

آمار بازيد

درباره ما